Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Slaapoefentherapie

Slapeloosheid en de klachten als gevolg van de slapeloosheid dusdanig te verminderen dat significant lijden of beperkingen in het fysieke -, mentale -, sociaal – of beroepsmatig functioneren zijn verminderd of opgeheven. De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

Kinderslaapoefentherapie

Slaapproblemen bij kinderen zijn er altijd al wel geweest. Kinderen vormen de grootste groep van alle slapelozen. Echter in dit digitale tijdperk dreigen slaapproblemen nog verder toe te nemen. Kinderen zitten tegenwoordig vaak en lang achter beeldschermen, bewegen minder en slikken bij slaapproblemen vaak melatonine alsof het geen enkele kwaad kan. Wanneer onvoldoende aan de slaapbehoefte van het kind wordt voldaan nemen ook de lange termijn gevolgen van slaapproblemen toe, zoals onder andere: Slechte slaapgewoonten, angst, depressie, overgewicht, diabetes, concentratieproblemen, verminderde leerprestaties, gedragsproblemen en een verstoord bioritme.

Slaapoefentherapie is in te zetten bij alle leeftijden, van baby’s tot gepensioneerden.

Mogelijke indicaties

– Inslaapproblemen door slechte slaaphygiene, stress, spanning, overprikkeling, pijn…

– Doorslaapproblemen door zwangerschap, vaak plassen, pijn, piekeren, overgangsklachten…

– Te vroeg wakker worden door pijn, drukte in het hoofd, arbeidsgerelateerde klachten, carpaal tunnel syndroom, surmenage …

– Nachtelijk zweten door de overgang of stress.

– Bioritme problematiek door social mediagebruik, pubertijd, slechte slaaphygiene

– Werkgerelateerde slaapproblemen

– Postoperatieve slaapproblemen

– (langdurig) gebruik van slaapmedicatie

– Hulp bij stoppen met slaappillen

– Vaak wakker worden door pijn / piekeren / partner

– Slaaphoudingsadviezen, steun- en hulpmiddelen bij het slapen.

Signalen van een onderliggend slaapprobleem

– Ernstige moeheid in de ochtend

– Tegen de dag en taken opzien

– Futloosheid, bewegingsarmoede, meer pijn

– Slechte concentratie, fouten/ongelukken maken

– Neiging tot slapen overdag/’s avonds, compenseren

– Kort lontje, opvliegendheid

– Doemdenken: het glas is half leeg.

– Vergeetachtigheid

– Besluiteloosheid

– Verlaagd libido

– Hartkloppingen, hoge bloeddruk, hyperventilatie

– Verlaagde weerstand (snel ziek, ontstekingen, pijn)

– Strijd of paniek in de nacht (ik MOET slapen)

– Onmachtgevoelens

Alenka en Amber zijn gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen en kinderen met slaapproblemen.

Neemt u gerust contact met ons op via onderstaand contractformulier voor meer informatie.

Slaapoefentherapie is er voor alle leeftijden!

    Wilt u zich aanmelden voor slaapoefentherapie? Of heeft u hier vragen over?

    Contact info

    06-53918310

    info@beter-bewegen.com

    To Top