Slaapoefentherapie

Slapeloosheid en de klachten als gevolg van de slapeloosheid (pijn, vermoeidheid, overbelast gevoel, angst, depressie, bewegingsarmoede, overgewicht, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust zijn bij opstaan, concentratieproblemen, piekeren, kort lontje, vermoeidheid overdag… e.a.) dusdanig te verminderen dat significant lijden of beperkingen in het fysieke -, mentale -, sociaal – of beroepsmatig functioneren zijn verminderd of opgeheven.

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut Cesar/ Mensendieck kan u helpen van uw slaapproblemen af te komen in gemiddeld 6 behandelingen.

Mogelijke indicaties

– Inslaapproblemen door slechte slaaphygiene, stress, spanning, overprikkeling, pijn…

– Doorslaapproblemen door zwangerschap, vaak plassen, pijn, piekeren, overgangsklachten…

– Te vroeg wakker worden door pijn, drukte in het hoofd, arbeidsgerelateerde klachten, carpaal tunnel syndroom, surmenage …

– Nachtelijk zweten door de overgang of stress.

– Bioritme problematiek door social mediagebruik, pubertijd, slechte slaaphygiene

– Werkgerelateerde slaapproblemen

– Postoperatieve slaapproblemen

– (langdurig) gebruik van slaapmedicatie

– Hulp bij stoppen met slaappillen

– Vaak wakker worden door pijn / piekeren / partner

– Slaaphoudingsadviezen, steun- en hulpmiddelen bij het slapen.

Signalen van een onderliggend slaapprobleem

– Ernstige moeheid in de ochtend

– Tegen de dag en taken opzien

– Futloosheid, bewegingsarmoede, meer pijn

– Slechte concentratie, fouten/ongelukken maken

– Neiging tot slapen overdag/’s avonds, compenseren

– Kort lontje, opvliegendheid

– Doemdenken, het glas is half leeg.

– Vergeetachtigheid

– Besluiteloosheid

– Verlaagd libido

– Hartkloppingen, hoge bloeddruk, hyperventilatie

– Verlaagde weerstand (snel ziek, ontstekingen, pijn)

– Strijd of paniek in de nacht (ik MOET slapen)

– Onmachtgevoelens

Chantal is opgeleid als slaapoefentherapeut en kan hiervoor tips en adviezen geven. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via Chantal@beter-bewegen.com

Behandeling

– Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.

– Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.

– Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.

– De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiene, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.

– Eindrapportage naar uw huisarts of specialist. Klanttevredenheidsonderzoek ( en uw recensie voor de website?)

Meenemen naar de behandeling

– Een verwijsbrief is fijn maar niet noodzakelijk

– Zorgverzekeringspasje

– Legitimatiebewijs

– Groot badlaken

– Een slaapdagboek als u die al heeft

– Rapportage van het slaapcentrum indien van toepassing

Wilt u zich aanmelden voor slaapoefentherapie? Of heeft u hier vragen over?

Contact info

06-53918310

info@beter-bewegen.com

To Top