Super Poeper

10 tot 30% van de algemene bevolking (waaronder meer dan 100.000 kinderen per jaar) hebben op enig moment last van poepproblemen, zoals verstopping, buikpijn en ongewild ontlasting verlies. Bij kinderen is ook langdurig luierpoepen een groot probleem, waarbij naar school gaan bemoeilijkt wordt. De meeste poepproblemen hebben te maken met ophoudgedrag, al dan niet bewust. Zelden spelen medische oorzaken zoals ziektebeelden of bijwerking van medicatie een rol.

Welke poepproblemen zijn er?

(Poepproblemen waarbij er geen sprake is van een medische oorzaak)

 • Luierpoepen: luierpoepen is aangeleerd gedrag in de eerste paar jaar van hun leven. Kinderen weten niet beter dan dat poepen en plassen in de luier hoort. Hoe langer de luier aangeboden wordt, hoe lastiger het wordt om dit aangeleerde gedrag af te leren.
 • Obstipatie: Bij obstipatie rekt het laatste deel van de dikke darm (de bewaarplaats voor ontlasting) uit door ophoping van poep. Hoe langer de poep in de darm blijft, hoe meer vocht hieraan onttrokken wordt en hoe harder, droger en groter de ontlasting wordt. Poepen kan dan pijnlijk worden.
 • Ontlastingsverlies: Obstipatie kan weer zorgen voor ontlastingsverlies. De aandrangsignalen kunnen minder goed en tijdig worden doorgegeven en gevoeld, waardoor gemakkelijk en helemaal leegpoepen een probleem kan worden. Met als gevolg dat poep tegenhouden lastiger wordt en er zelfs ongewenst ontlastingsverlies kan plaatsvinden, zonder dat dit nog gemerkt wordt. Ook broekplassen kan hierbij voorkomen.

Behandeling

Via de methode Superpoeper kunnen kinderen getraind worden om zindelijk te worden. Middels een boekje en adviezen van de therapeut ga je als ouder thuis met je kind aan de slag met het doorbreken van het ontstane patroon.

Martine is opgeleid volgens de Superpoeper methode en kan hulp bieden aan kinderen met poepproblemen. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via Martine@beter-bewegen.com

  Wilt u uw kind aanmelden als Super Poeper? Of heeft u hier vragen over?

  Contact info

  06-53918310

  info@beter-bewegen.com

  To Top