Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Super Poeper

10 tot 30% van de algemene bevolking (waaronder meer dan 100.000 kinderen per jaar) hebben op enig moment last van poepproblemen. Voorbeelden hiervan zijn verstopping, buikpijn en ongewild verlies van ontlasting. Bij kinderen valt langdurig luierpoepen ook onder de problemen, waarbij het naar school gaan bemoeilijkt wordt.

De meeste poepproblemen hebben te maken met ophoudgedrag, al dan niet bewust. Zelden spelen medische oorzaken zoals ziektebeelden of bijwerking van medicatie een rol. Problemen met zindelijkheid kunnen grote gevolgen hebben op het gedrag van kinderen. Het is goed om te weten dat een kind nooit expres in zijn broek poept, meestal overkomt het kind dit.

Welke poepproblemen zijn er?

(Poepproblemen waarbij er geen sprake is van een medische oorzaak)

 • Luierpoepen: luierpoepen is aangeleerd gedrag in de eerste paar jaar van het leven. Kinderen weten niet beter dan dat poepen en plassen in de luier hoort. Hoe langer de luier aangeboden wordt, hoe lastiger het wordt om dit aangeleerde gedrag af te leren. Regelmatig hebben kinderen te maken met stevige/ harde ontlasting. Poepen in de luier is dan vertrouwd. Zij hebben onbewust een angst ontwikkeld voor poepen op de wc.
 • Obstipatie: Bij obstipatie rekt het laatste deel van de dikke darm (de bewaarplaats voor ontlasting) uit door ophoping van poep. Hoe langer de poep in de darm blijft, hoe meer vocht hieraan onttrokken wordt en hoe harder, droger en groter de ontlasting wordt. Poepen kan dan pijnlijk worden. Symptomen: buikpijn, harde ontlasting, pijn bij het ontlasten, heel vaak kleine beetjes ontlasting.
 • Ophoudgedrag: Ontlasting ophouden zorgt ook voor obstipatie. Zie je ontlasting sporen of ontlasting in de onderbroek. Vaak is obstipatie de boosdoener. Het kind is de controle kwijt.
 • Ontlastingsverlies: Obstipatie kan ook zorgen voor ontlastingsverlies. De aandrangsignalen (poepprikkel) kunnen minder goed en te laat worden doorgegeven en gevoeld, waardoor leegpoepen een probleem kan worden. Met als gevolg dat poep tegenhouden lastiger wordt en er zelfs ongewenst ontlastingsverlies kan plaatsvinden zonder dat dit nog gemerkt wordt. (Door de blokkade komt alleen de dunne ontlasting er nog langs). Kinderen hebben regelmatig ontlasting in hun onderbroek.
 • Broekplassen: Door obstipatie kan de blaas in de verdrukking komen. Hierdoor wordt de plasprikkel minder goed gevoeld, waardoor er urine verlies ontstaat.

Heel vaak wordt obstipatie niet opgemerkt en spreken wij van verborgen obstipatie.

Behandeling

Via de methode Superpoeper kunnen kinderen getraind worden om zindelijk te worden. Middels een boekje en adviezen van de therapeut ga je als ouder thuis met je kind aan de slag met het doorbreken van het ontstane patroon. Er wordt veel aandacht besteed aan het wegnemen van de angst voor het poepen en het stimuleren van het zelfvertrouwen van het kind.

Martine is opgeleid volgens de Superpoeper methode en kan hulp bieden aan kinderen met poepproblemen. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden via Martine@beter-bewegen.com

  Wilt u uw kind aanmelden als Super Poeper? Of heeft u hier vragen over?

  Contact info

  06-53918310

  info@beter-bewegen.com

  To Top