Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Huppelen, touwtje springen en fietsen

Ik ben Annika van der Vliet en heb een zelfstandige praktijk voor kinderoefentherapie in Woerden. Op ontwikkelingsachterstand.nl zal ik regelmatig schrijven over wat ik dagelijks meemaak in mijn werk met kinderen met een ontwikkelingsachterstand.


Onderdelen van de motorische ontwikkeling: deel 2

We zoomen in op …de grove motoriek

De grove motoriek bestaat uit enkelvoudige vaardigheden en uit complexe vaardigheden. Voorbeelden van enkelvoudige vaardigheden zijn lopen, springen, rennen en hinkelen. Voorbeelden van complexe vaardigheden zijn huppelen, touwtje springen en fietsen.

Om complexe vaardigheden uit te kunnen voeren heb je een bepaald niveau van links-rechts samenwerking nodig. Links-rechts samenwerking is het vermogen van je linker en rechterhersenhelft om samen te werken. Als je linker- en rechterhersenhelft goed kunnen samenwerken kan je de middenlijn van je lichaam kruisen en gelijktijdig bewegen. Vaak zie je bij kinderen waarbij de links-rechts samenwerking nog niet voldoende ontwikkeld is dat ze het kruisen van de middenlijn vermijden (bijvoorbeeld: als de bal rechts wordt gegooid vangt het kind met de rechterhand en als de bal links wordt gegooid vangt het kind met de linkerhand) en dat ze niet met hun armen en benen gelijktijdig kunnen bewegen (bijvoorbeeld: jump&jacks).

De grove motoriek begint al te ontwikkelen vanaf de geboorte. De mijlpaal van het rollen is 6 maanden en kruipen 8 maanden. Als een kind rond de 18 maanden is, kan het los lopen. Het springen ontwikkelt zich vanaf 18-24 maanden. Een kind springt eerst met steun en kan uiteindelijk met twee voeten tegelijk voorwaarts springen als het 4 jaar is.

Kinderen die onder behandeling zijn voor problemen op het gebied van de grove motoriek kunnen vaak niet mee komen met de gymles. Ze kunnen moeite hebben met springen, klimmen, huppelen, hinkelen en fietsen. Vaak komen kinderen met problemen in de grove motoriek onhandig over. Het kind kan vaak omvallen en ongecontroleerde bewegingen maken. Om grofmotorische opdrachten uit te kunnen voeren is het belangrijk om gecoördineerd te kunnen bewegen.

Het is belangrijk om de grove motoriek van uw kind te stimuleren. U kunt als ouder al op jonge leeftijd de grove motoriek van uw kind stimuleren. Dit kan thuis door vaak buiten te spelen, maar ook bij een sportvereniging. Vaak wordt er bij u in de buurt peuter- of kleutergym gegeven. Bij peuter- of kleutergym wordt er in groepsverband de motorische ontwikkeling gestimuleerd en ervaren de kinderen plezier in bewegen.

Voorbeelden van problemen op het gebied van de grove motoriek waarvoor behandeling van een Kinderoefentherapeut zinvol kan zijn:

– Mijn kind heeft moeite met het springen

– Het kind komt onhandig over

– Mijn kind heeft een vreemd looppatroon

– Het kind kan niet mee komen met de gymles

– Mijn kind valt of struikelt vaak

– Het kind durft niet de klimmen

– Mijn kind kan niet hinkelen of huppelen

– Het kind heeft moeite met de zwemles

Oefening om kracht in je lijf te kunnen opbouwen en coördineren

Benodigdheden

– mat / handdoek

– 2 personen

Uitvoering:

Ga tegenover elkaar zitten op je knieën. Tel af van 3 naar 0 tellen, loop op je knieën naar elkaar toe en probeer elkaar om te duwen. Je mag alleen met de handen tegen elkaar duwen. Degene die de ander van de mand af duwt krijgt een punt. Wie als eerste 3 punten heeft, is de winnaar. Als het spel afgelopen is kun je elkaar proberen om te duwen terwijl je op handen en knieën zit. Probeer ook als de ander stopt met duwen, om niet om te vallen. Succes!

No Comments

Enroll Your Words

To Top