Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Motorische ontwikkelingsachterstanden

Ik ben Annika van der Vliet en heb een zelfstandige praktijk voor kinderoefentherapie in Woerden. Op ontwikkelingsachterstand.nl zal ik regelmatig schrijven over wat ik dagelijks meemaak in mijn werk met kinderen met een ontwikkelingsachterstand.


In de komende blogs zal ik onderdelen van de motorische ontwikkeling toelichten.

Wat zijn motorische ontwikkelingsachterstanden eigenlijk?

Een motorische ontwikkelingsachterstand is een achterstand in de ontwikkeling van het bewegen. Een kind heeft een motorische ontwikkelingsachterstand als de ontwikkeling niet leeftijdsadequaat verloopt.

Motoriek bestaat uit de volgende onderdelen:

– Evenwicht

– Grove motoriek

– Balvaardigheid

– Fijne motoriek

– Schrijfmotoriek

– Ruimtelijke orientatie en lichaamsschema

– Houding en beweging

Er kunnen meerdere onderdelen van de motoriek achterlopen, maar ook een enkel onderdeel.

We zoomen in op het … Het evenwicht

Het evenwicht is de basis van de totale motorische ontwikkeling van het kind. Het evenwicht wordt opgebouwd van horizontaal naar verticaal. Het kind leert zich oprichten en opvangen en leert om spanning in zijn lijf op te bouwen en te coordineren.

Evenwicht

De opbouw van het evenwicht is in de ontwikkeling van het kind van essentieel belang. Voordat het kind kan zitten en staan moet het eerst zijn hoofd en romp in evenwicht kunnen houden en moet het ook voldoende kunnen steunen. Een kind dat een onvoldoende evenwicht heeft, zal moeite hebben met motorische vaardigheden zoals fietsen. Evenwichtsproblemen kunnen ook invloed hebben op de totale ontwikkeling. Hierbij kun je denken aan onzekerheid en weinig zelfvertrouwen.

Kinderen die onder behandeling zijn voor problemen op het gebied van het evenwicht kunnen vaak vallen. Ze kunnen struikelen over opstaande randen en objecten. Ook kan het kind moeite hebben met het uitvoeren van opdrachten tijdens de gymles zoals klimmen en klauteren, van een kast springen en over evenwichtsobstakels lopen. Vaak ervaren deze kinderen ook angst tijdens de gymles. De behandeling van een Kinderoefentherapeut kan hierbij helpen. Door spelenderwijs de vaardigheden te stimuleren herbeleeft het kind het plezier in het bewegen en kan het kind de vaardigheden op leeftijdsniveau uitvoeren.

Voorbeelden van problemen op het gebied van het evenwicht waarvoor behandeling van een Kinderoefentherapeut zinvol kan zijn:

– Het kind valt vaak en/of is onhandig

– Mijn kind kan nog steeds niet zelfstandig fietsen

– Mijn kind zit al geruime tijd op zwemles, maar lijkt niet vooruit te gaan

– Het kind is angstig voor bewegen

– Het kind kan niet mee komen met de gymles

– Het kind beweegt houterig/schokkerig

Oefening voor sterke buikspieren

Benodigdheden

– mat / handdoek

– bal

Uitvoering:

Ga op je rug liggen en pak een bal in je handen. Iemand anders gaat tegen over je zitten. Ga nu liggen en strek je armen uit boven je hoofd. Tik met de bal de grond aan. Kom nu omhoog tot dat je weer zit zonder met je armen te helpen. Gooi de bal nu naar de gene die tegen over je zit. Probeer dit 10 keer te doen. Als je alleen oefent kun je de bal tegen de muur stuiten. Herhaal de oefening drie keer.

No Comments

Enroll Your Words

To Top