Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Het waarom van het leren schrijven en het verbonden schrift

Ik ben Annika van der Vliet en heb een zelfstandige praktijk voor kinderoefentherapie in Woerden. Op ontwikkelingsachterstand.nl zal ik regelmatig schrijven over wat ik dagelijks meemaak in mijn werk met kinderen met een ontwikkelingsachterstand.


Steeds vaker krijg ik de vraag van ouders waarom kinderen nog aan elkaar leren schrijven. De ene ouder zegt: ‘Waarom is dit nodig? Ze hebben smartphones en tablets waar ze op kunnen typen’. De andere ouder zegt: ‘Waarom leren ze aan elkaar schrijven terwijl ze vanaf groep 8 of de middelbare school hun eigen handschrift mogen ontwikkelen?’. Dit zijn begrijpelijke vragen.

Op de site van handschriftontwikkeling.nl wordt er beweerd dat leren schrijven een positieve invloed heeft op de motorische- en cognitieve ontwikkeling, omdat het schrijven een complexe vaardigheid is. De site beweert ook dat de linker- en rechter hersenhelft beter leren samenwerken door het schrijven.

In de Evidence Statement motorische schrijfproblemen bij kinderen van de KNGF staat beschreven dat er is aangetoond dat er een betere herkenning bij het lezen is wanneer het kind de letters leert schrijven, dan wanneer het typend letters leert. Dit geeft aan dat het kind letters beter herkent en onthoudt wanneer het kind een letter leert schrijven. Ook is aangetoond dat het verbonden schrift met ronde letterverbindingen leidt tot een hoger schrijftempo in vergelijking tot andere schriftvormen. Dit gegeven bevestigt waarom het aan elkaar schrijven naar mijn mening nog steeds aangeleerd zal moeten worden. Het Evidence Statement geeft ook aan dat wanneer kinderen ernstige motorische, intellectuele en/of perceptuele problemen hebben dat er mogelijk alleen blokschrift aangeleerd kan worden. Op het speciaal basisonderwijs zie ik dit vaak terug. Voor sommige kinderen is het verbonden schrift te moeilijk en wordt er overgeschakeld naar het blokschrift.

Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat het verbonden schrift bijdraagt aan een hoger schrijftempo, wat van pas komt bij het maken van toetsen. Ook kunnen we concluderen dat het leren schrijven bijdraagt aan de herkenning van letters, het leren lezen en de motorische- en cognitieve ontwikkeling.

No Comments

Enroll Your Words

To Top